Blog

Keep up to date with the latest news
ban co cau hoi gi khong

Cách ứng xử khi trả lời tình huống “Bạn có câu hỏi gì không?” của nhà tuyển dụng

Nguồn ảnh: Abstract vector created by vectorjuice – www.freepik.com Thường khi kết thúc buổi phòng vấn, nhà tuyển dụng sẽ đặt ra câu hỏi cuối cùng dành cho ứng viên “Bạn có câu hỏi gì không?” Khi gặp tình hướng này, tốt nhất hãy đặt một vài câu hỏi thay […]

Read More