Human of Phòng Hành chính Nhân sự

Chúng tôi là ai ?

Chúng tôi trực tiếp là người tìm kiếm,mang đến cho TSG những nhân tài sáng giá. Ngoài ra, bộ phận hành chính nhân sự được coi là xương sống của mọi tổ chức. Mỗi cá nhân chúng tôi đếu có sự tỉ mỉ, sự khéo léo trong việc đánh giá ứng viên, đảm bảo mọi nhân viên đều có được môi trường làm việc tốt nhất.

Human of Phòng Hành chính Nhân sự

Đỗ Minh Thanh

Văn phòng Hà Nội

Chuyên viên Nhân sự

“Cảm ơn vì đã trở thành một trong những điều tuyệt vời nhất”

Lê Mai Lan

Văn phòng Hà Nội

Nhân viên Nhân sự

“Đến với TSG là một trong những quyết định thành công nhất của mình”

Hà Thu Hiền

Văn phòng Hà Nội

Nhân viên Nhân sự

“Tuy còn nhiều thiếu sót trong công việc, nhưng cảm ơn tất cả mọi người đã giúp em trở thành một con người hoàn thiện hơn”

Cùng tìm kiếm cơ hội trở thành những nhà chuyên gia nhân sự tại TSG bạn nhé