Human of Phòng Kỹ thuật

Team Kỹ Thuật

Chúng tôi hỗ trợ gìn giữ nền móng công nghệ thông tin không những tại chính công ty mà còn hỗ trợ, giúp đỡ khách hàng cài đặt, triển khai, nâng cấp software, hardware trên toàn hệ thống. Mỗi chúng tôi cần sự tỉ mỉ, máu lửa trong công việc. Chúng tôi luôn sẵn sàng có mặt khi khách hàng gặp vấn đề khó khăn. Nghe kỹ thuật có vẻ khô khan, những tất cả thành viên trong đội ngũ kỹ thuật đều luôn “cháy hết mình, cuồng nhiệt, máu lửa” trong mọi cuộc chơi.

Human of Phòng Kỹ thuật

Nguyễn Thịnh

Văn phòng Hà Nội

Trưởng phòng Kỹ thuật

Nguyễn Mạnh Hùng

Văn phòng Hà Nội

Kỹ thuật triển khai

Đinh Văn Phú

Văn phòng Hà Nội

Kỹ thuật triển khai

Nguyễn Hùng Hạnh

Văn phòng Hà Nội

Giao nhận và Bảo hành

Cùng tìm kiếm cơ hội trở thành những kỹ thuật viên tài năng của TSG bạn nhé