Human of Phòng Mua hàng

Đội ngũ mua hàng là những ai ?

Chúng tôi là những người đại diện công ty, chịu trách nhiệm mua sản phẩm, đặc biệt là những sản phẩm phần cứng từ các nhà cung cấp để phân phối cho khách hàng. Với sự phát triển của công ty, việc ngày càng có nhiều khách hàng đồng nghĩa với khối lượng sản phẩm mà công ty phải nhập tương đối lớn, khối lượng công việc ngày càng cao. Nhưng nhờ sự hỗ trợ của ban lãnh đạo TSG và đồng nghiệp trong công ty, chúng tôi luôn giữ vững tinh thần thoải mái và vui vẻ trong quá trình làm việc.

Human of Phòng Mua hàng

Nguyễn Thị Lê

Văn phòng Hà Nội

Trưởng nhóm Mua hàng

Cùng tìm kiếm cơ hội để gia nhập đội ngũ mua hàng của TSG bạn nhé