Human of Phòng Sản phẩm

NHỮNG CON NGƯỜI THUỘC PHÒNG SẢN PHẨM

Chúng tôi là những người trực tiếp kết nối với các chuyên gia đến từ các hàng phần mềm nổi tiếng nhất trên thế giới. Là những người tìm hiểu, nghiên cứu các sản phẩm phân phối để cùng phối hợp với phòng đào tạo, training cho toàn bộ nhân viên trong công ty.

Mỗi thành viên trong phòng sản phẩm đều cần đến trình độ ngoại ngữ nhất định để có thể giao tiếp với các đầu mỗi nước ngoài. Ngoài ra, chúng tôi cũng cần có tầm nhìn từ tổng quát đến chi tiết, sự lĩnh hội và nắm bắt toàn diện hơn 1000 sản phẩm hiện có trong công ty.

GƯƠNG MẶT ĐẠI DIỆN

Nguyễn Mai Quỳnh

 Văn Phòng Hà Nội

Nhân viên Content Marketing

” Mỗi ngày đến TSG đều là một trải nghiệm mới đối với tôi”

Cùng tìm kiếm cơ hội để gia nhập phòng sản phẩm của TSG bạn nhé