Human of Team Azure

Đội ngũ Azure tại TSG

Chúng tôi là những chuyện gia phát triển các giải pháp phần mềm dựa trên nên tảng Azure của Microsoft. Ngoài việc phải nắm bắt được những ngôn ngữ lập trình, am hiểu những kiến thức về lập trình, chúng tôi còn phải luôn nghiên cứu, tìm tòi để đưa ra được những giải pháp hiệu quả nhất cho doanh nghiệp. Mỗi một cá nhân trong đội ngũ Azure đều giữ vững tinh thần luôn sẵn sàng học hỏi, bắt kịp những xu hướng công nghệ trong thời đại hiện nay.

Human of Team Azure

Cùng tìm kiếm cơ hội để trở thành chuyên gia Azure tại TSG bạn nhé