Nguyễn Thanh Thủy

Nguyễn Thanh Thủy

TSG là một công ty với nhiều thành viên trẻ và năng động. Chúng tôi hướng tới việc xây dựng một công ty thân thiện, làm hêt mình, chơi hết sức.