Archives: Testimonials

Nguyễn Thanh Thủy

TSG là một công ty với nhiều thành viên trẻ và năng động. Chúng tôi hướng tới việc xây dựng một công ty thân thiện, làm hêt mình, chơi hết sức.

Read More

Trần Thủy Tiên

Ở TSG, tôi học được rất nhiều các kỹ năng công việc, được đào tạo bài bản và chuyên nghiệp bởi Leader. TSG với tôi như một gia đình thứ 2.

Read More