LỘ TRÌNH SỰ NGHIỆP TẠI SOFT365

SOFT365 KHÔNG NGỪNG TÌM KIẾM NHÂN TÀI

Là một ứng viên sáng giá, chúng tôi biết bạn luôn đặt hế sức mình vào lựa chọn của bản thân. Bên dưới sẽ là một vài thông tin hỗ trợ cho việc ứng tuyển của bạn tại Soft365. Bạn sẽ có được phần nào thông tin để có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

QTTD 1

Ứng tuyển Online

QTTD 2

Xét hồ sơ

QTTD 3

Kiểm tra năng lực

QTTD 4

Phỏng vấn

QTTD 5

Đánh giá lần 2

LỘ TRÌNH SỰ NGHIỆP

Giai đoạn 1:

Thử việc

  • Được đào tạo hội nhập
  • Đào tạo kiến thức về sản phẩm, tham gia làm việc thực chiến
  • Quá trình thử việc được đánh giá liên tục, giúp kịp thời cải thiện kỹ năng mềm trong công việc.

Giai đoạn 2:

Nhân viên chính thức

  • Làm việc thực chiến dưới sự hỗ trợ, dẫn dắt từ team và leader.
  • Review nhân sự 1:1 theo định kỳ
  • Liên tục được đào tạo và phát triển năng lực

Giai đoạn 3.1:

Phát triển theo hướng chuyên môn

  • Đào tạo những kiến thức, kỹ năng chuyên môn nâng cao
  • Được phụ trách những dự án lớn, quan trọng của công ty

Giai đoạn 3.2:

Phát triển theo hướng quản lý, lãnh đạo

  • Lãnh đạo và huấn luyện, lập chiến lược và định hướng nhân viên theo mục tiêu đã đề ra.
  • Đánh giá nhân sự và định hướng con đường sự nghiệp cho nhân sự cấp dưới.