Blog

Keep up to date with the latest news

TRẢ LỜI CÂU HỎI “KHI NÀO THÌ BẠN CÓ THỂ BẮT ĐẦU ĐI LÀM?” CỦA NHÀ TUYỂN DỤNG

Các cuộc phỏng vấn tạo điều kiện cho cả nhà tuyển dụng và ứng viến xem xét xem vị trí việc làm đó có phù hợp không. Người phỏng vấn thường hỏi ứng viên khi nào họ có thể bắt đầu đi làm/công việc. Nghe thì có vẻ đơn giản, […]

Read More