Category: TSG News

HỘI THẢO TRỰC TUYẾN “NÂNG CẤP QUY TRÌNH LÀM VIỆC VỚI PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỰ ÁN SHOTGRID”

Đi cùng xu thế tất yếu của chuyển đổi số, mọi doanh nghiệp đều phải chuyển mình, lấy đà tăng tốc trên cuộc đua chuyển đổi toàn diện nhằm thúc đẩy tăng trưởng. Các ngành công nghiệp sản xuất những nội dung sáng tạo cũng không nằm ngoài xu hướng […]

Read More