Trần Thủy Tiên

Trần Thủy Tiên

Ở TSG, tôi học được rất nhiều các kỹ năng công việc, được đào tạo bài bản và chuyên nghiệp bởi Leader. TSG với tôi như một gia đình thứ 2.